top of page

BUST 221/ İŞLE 221/ TBF 211 -

Muhasebe İlkeleri I 

Çoğu Başkentli muhasebe ile ilk teması budur. Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Muhasebe sisteminin temel amaçlarını tanımlayabilir,
2) Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerini ve özelliklerini tanımlayabilir ve açıklayabilir,
3) Çift taraflı kayıt yöntemini nasıl kullanacağını anlayabilir,
4) Bilanço ve gelir tablosunun temel olarak neleri açıkladığını tanımlayabilir,
5) Nakit veya kredili olarak yapılan temel ticari işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yapabilir,
6) Dönem sonunda yapılacak olan temel envanter işlemlerini muhasebeleştirebilir,
7) Bir ticari işletmeye ilişkin temel hatlarıyla bir bilanço ve gelir tablosu oluşturabilir.

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Derse Giriş

 2. Hafta Temel Muhasebe Kavram ve İlkeleri

 3. Hafta Çift Taraflı Kayıt Yöntemi I

 4. Hafta Çift Taraflı Kayıt Yöntemi II

 5. Hafta Ana Hesap ve Yardımcı Hesap Kavramı

 6. Hafta Tekdüzen Muhasebe Sistemine Giriş

 7. Hafta Hesap Türleri ve Hesapların İşleyişi I

 8. Hafta ARASINAV HAFTASI

 9. Hafta Hesap Türleri ve Hesapların İşleyişi II

 10. Hafta Temel Finansal Tablolar

 11. Hafta Hazır Değerler I

 12. Hafta Hazır Değerler II

 13. Hafta Menkul Kıymetler I

 14. Hafta Menkul Kıymetler II

BUST 222/ İŞLE 222 TBF 212 -

Muhasebe İlkeleri II 

Çoğu Başkentlinin muhasebe ile ilk teması budur. Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Finansal tabloları hazırlarken genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden detaylı olarak faydalanabilirler,
2) Her türlü ticari işleme ilişkin yevmiye defteri ve günlük defter kayıtlarını gerçekleştirebilirler,
3) Muhasebe dışı envanter işlemleri sonucunda saptanan varlıklar ile hesap kalanları arasındaki farkların giderilmesine ilişkin muhasebe içi evanter işlemlerini gerçekleştirebilir,
4) Sonuç hesaplarının kapatılarak dönem kar/zarar rakamlarının belirlenmesine ilişkini işlemleri gerçekleştirebilir,
5) Bilanço ve gelir tablosu hazırlayabilir,
6) Analiz yapılması için gerekli olan finansal verileri mali tablolalar aracılığıyla elde edebilir,
7) İşletmeye ilişkin çeşitli senaryolarda kullanılan muhasebe terminolojisini anlayabilir.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaAlacaklar

 2. HaftaStoklar

 3. HaftaStoklar

 4. HaftaDönen Varlık Grubunun Diğer Hesapları

 5. HaftaHesap Kavramı

 6. HaftaAna Hesap Yardımcı Hesap İlişkileri

 7. HaftaARASINAV HAFTASI

 8. HaftaHesapların İşleyiş Özellikleri I

 9. HaftaHesapların İşleyiş Özellikleri II

 10. HaftaTemel Mali Tablolar

 11. HaftaHazır Değerler I

 12. HaftaHazır Değerler II

 13. HaftaMenkul Kıymetler

 14. HaftaMenkul Kıymetler

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page