top of page

ISL 401/MAN 401- Yönetim Muhasebesi  

Atılım Özel Dersler

ISL 401/MAN 401 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim muhasebesi konusunda teorik yaklaşımlarına ve beceri kazanımlarına katkıda bulunmaktır.

 

Haftalık Konular: 

  1. temel muhasebe kavramları

  2. Maliyet bulma,

  3. bütçeleme,

  4. maliyet,

  5. miktar kar analizi,

  6. finansal tablo analizi,

  7. maliyet dağıtımı

Please reload

bottom of page