top of page

ECON 209 - Microeconomics Theory I

IKT 209- Mikro İktisat Teorisi I     

IKT 209/ECON 209 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Dersin amacı mikro iktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak, öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak ve öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamaktır.

 

Haftalık Konular: 

 1. Mikro İktisat için Matematik,

 2. Fayda Teorisi,

 3. Tüketici Optimizasyonu,

 4. Bireysel Talep Fonksiyonları ve İlişkili Konular,

 5. Piyasa Talep eğrileri,

 6. Taleple İlişkili Esneklikler,

 7. Belirsizlik ve Bilgi, Bilgi Ekonomisi,

 8. Strateji ve Oyun Teorisi

ECON 210 - Microeconomics Theory II

IKT 210- Mikro İktisat Teorisi II     

IKT 208/ECON 208 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Dersin amacı mikro iktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak, öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak ve öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamaktır.

 

Haftalık Konular: 

 1. Tekel, Tekel ile İlgili Diğer Konular,

 2. Oligopol, Oyun Teorisinin Oligopolcü Firma Davranışına Uygulanması,

 3. Tekelci Rekabet,

 4. İşgücü Talebi, İşgücü Arzı,

 5. Sermaye Piyasaları,

 6. Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi,

 7. Üretim ve Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page