top of page

ECON 313- International Economics

IKT 313- Uluslararası İktisat

IKT 313/ECON 313 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

1.Uluslararası İktisadın ana temalarını açıklamak; bu da esas itibarıyla uluslararası ticaretin teorik ve uygulamalı sorunlarını incelemeyi içerir. 2.Öğrencileri, modern uluslararası ticaret ortamındaki işletmelerin ve ekonominin karşılaştığı temel konular hakkında bilgi sahibi kılmak ve ekonomik analizi bu konulara uygulamada onlara yetkinlik kazandırmak

 

Haftalık Konular: 

  1.  İşgücü Verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli,

  2. Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük ve Gelir Dağılımı,

  3. Standart Ticaret Modeli,

  4. Ölçek Ekonomileri,

  5. Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticaret,

  6. Uluslararası Faktör Hareketleri,

  7. Ticaret Politikasının Araçları,

  8. Ticaret Politikasının Ekonomi Politiği,

  9. Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikası,

  10. Ticaret Politikası Tartışmaları

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page