top of page

EKON 351 - Kamu Maliyesi

EKON 351 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bütçe sistemlerini, kamu gelir ve harcamalarının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini ve vergilerin yansımasını inceleyebilir.
2) Vergilendirmenin temelleri, vergiler ve harcamaların iktisadi faaliyetlere olan etkileri ve bütçe sistemlerini anlayabilir.

 

Haftalık Konular: 

1. Hafta Vergilemeye Giriş

2. Hafta Vergileme İlkeleri

3. Hafta Vergilerin Yansıması I

4. Hafta Vergilerin Yansıması II

5. Hafta Vergileme ve Ekonomik Etkinlik I

6. Hafta Vergileme ve Ekonomik Etkinlik II

7. Hafta Optimal Vergileme I, Optimal Vergileme II

8. Hafta Ara Sınav

9. Hafta Sermayenin Vergilendirilmesi

10. Hafta Türkiye'de Vergileme

11. Hafta Gelir ve Kurumlar Vergisi

12. Hafta Tüketim Vergileri

13. Hafta Servet üzerinden Alınan Vergiler

14. Hafta Bütçe Sistemleri ve Türkiye'de Bütçeleme

EKON 356 - Kamu Ekonomisi

EKON 356 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bir serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir ülkede, kamunun piyasaya müdahale etmesinin nedenlerini ve mantığını anlayabilir.
2) Devletin neden ve nasıl piyasalara müdahale ettiğini ve mal ve hizmet ürettiğini anlayabilir.

 

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Temel Kavramlar, İlişkiler ve Açılımlar

 2. Hafta Kamu Kesiminin Yeri Gerekliliği ve Kapsamı

 3. Hafta Devletin İktisadi Faaliyetlerinin Türleri, Kamu Kesiminin Hacmi

 4. Hafta Refah İktisadı: Piyasa Ekonomisinde Etkinlik

 5. Hafta Refah İktisadı: Piyasa Yetmezlikleri ve Devlet Müdahalesi

 6. Hafta Refah İktisadı: Eşitlik ve Etkinlik

 7. Hafta Kamu Malları ve Bunların Sunumunda Etkinlik, Sosyal Seçim

 8. Hafta Ara Sınav

 9. Hafta Kamusal Üretim ve Bürokrasi

 10. Hafta Dışsallıklar ve Çevre

 11. Hafta Harcama Politikaları ve Analizi

 12. Hafta Maliyet- Fayda Analizi

 13. Hafta Maliyet- Fayda Analizi

 14. Hafta Bütçe ve Bütçe Sistemleri

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page