top of page

ECON 101 - Introduction To Economics I

IKT 101 - İktisada Giriş I

Çoğu Atılım öğrencisini ekonomi ile ilk teması budur. Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

 

Haftalık Konular: 

 

 1. Ekonomi ve Ekonomik Nedensellik

 2. Üretim Olanakları Eğirişi, Ticaret ve Küreselleşme

 3. Arz ve Talep

 4. Arz ve Talebin kullanımı

 5. Arz ve Talebin Açıklanması: Esneklikler

 6. Vergi, Devlet Müdahalesi

 7. Kişisel Seçimin Mantığı

 8. Üretim ve Maliyet Analizi I

 9. Üretim ve Maliyet Analizi II

 10. Tam Rekabet

 11. Tekel

 12. Tekelci Rekabet ve Oligopol

 13. Emek ve İş Piyasası

 14. Piyasa Aksaklığı Hükümet Başarısızlığı

ECON 102 - Introduction To Economics II

IKT 102 - İktisada Giriş II

Çoğu Atılım öğrencisinin ekonomi ile ilk teması budur. Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin ana amacı öğrencilerin makroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu derste gerekli analiz araçları sağlanarak öğrencilerin temel problemleri ve ana makroekonomik politikaları analiz etmeleri sağlanacaktır.

 

Haftalık Konular: 

 

 1. Makroiktisada Giriş

 2. Ulusal Gelir Hesaplama

 3. Uzun Dönem ve Kısa Dönem Dengeleri

 4. Toplam Harcama ve Ekonomik Dengede Çıktı Düzeyi

 5. Hükümet ve Maliye Politikası

 6. Hükümet ve Maliye Politikası

 7. Para arzı ve Merkez Bankası

 8. Ara Sınav

 9. Para Talebi, Denge Faiz Düzeyi ve Para Politikası

 10. Para, Faiz Oranı ve Çıktı: Analiz ve Politika

 11. Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon

 12. Emek Piyasası, İşsizlik ve Enflasyon

 13. Uzun Dönemde Büyüme

 14. Açık Ekonomi Makroiktisadı

 15. Makroiktisattaki Tartışmalı hususlar

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page