top of page

İKT 311- Uluslararası Ekonomi I

İKT 311 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Temel uluslararası ticaret kuramları. Karşılaştırmalı üstünlük ve maliyetler. Göreli fiyatlar, faktör oranları ve karşılaştırmalı üstünlük. Ticaretin refah ve gelir dağılımı etkileri. Ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret. Korumacılık ve uluslararası ticaret politikaları, iktisadi birleşme kuramları. Endüstri-içi ticaret.

İKT 332- Uluslararası Ekonomi II

İKT 332 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

 

Temel açık-ekonomi makroiktisat modelleri. Ödemeler dengesi, cari işlemler hesabı, sermaye işlemleri hesabı, açık ekonomide tasarruf-yatırım dengesi. Döviz piyasası, kur rejimleri, döviz kurunun belirlenmesi. Beklentiler, döviz kuru-faiz oranı ilişkisi ve kapsanmamış faiz oranı paritesi. Uluslararası para sistemi, parasal birlik ve Avrupa para sistemi. Sermaye hareketleri ve krizler.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page