top of page

ECON 213 - Mathematics for Economics

IKT 213- Matematiksel İktisat

ISL 209/MAN 209 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin ana amacı öğrencilerin iktisadi analiz için gerekli olan temel matematiksel araçları (teknikleri) öğrenmesidir. Bu ders aynı zamanda bu araçların geniş yelpazedeki ekonomik modellere (çerçeve) uygulanmasını anlatmayı hedeflemektedir.

 

Haftalık Konular: 

  1. İktisadi Analizin Matematiksel Çerçevesi;

  2. Denge (Statik) Analizi & Uygulamaları;

  3. Mukayeseli Statik Analiz & Uygulamaları;

  4. Tek Değişkenli Fonksiyonlar & Optimizasyon; Çok Değişkenli Fonksiyonlar & Optimizasyon:

  5. Kısıtsız ve Kısıtlı (Lagrange Tekniği);

  6. İktisatta Kullanılan Logaritmik ve Üstsel Fonksiyonlar;

  7. Integral Kalkülüsü; Dinamik Analize Giriş.

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page