top of page

İKT 335 - Para Teorisi ve Politikası

İKT 335 dersinde hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Paranın işlevleri. Ödeme sistemlerinin evrimi. Para arzı. Para talebi. Parasal aktarma mekanizması. Enflasyon. Faiz oranlarının belirlenmesi. Döviz kurlarının belirlenmesi. Para ikamesi ve dolarizasyon. Para politikasının amaçları ve araçları. Politik devresel hareketler ve merkez bankası bağımsızlığı. Maliye ve para politikaları arası etkileşim. Para politikası rejimleri. Kırılganlık baskınlığı. Finansal krizler.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page