top of page

İŞL 251- Muhasebe I

İŞL 251 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Muhasebenin fonksiyonları, bilanço ve gelir tablosu, varlık, borç ve özkaynak kavramları, gelir ve giderin kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, işlemlerin bilanço ve gelir tablosu üzerindeki etkileri, hesap ve yardımcı hesap kavramı, tekdüzen muhasebe sistemi ve hesap planı, yevmiye ve defteri kebir kayıtları, mizanların çıkarılması ve kapanış kayıtları.

İŞL 252- Muhasebe II

İŞL 252  dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

 

Temel muhasebe kavramları, varlık hesapları, kaynak hesapları, gelir hesapları, gider hesapları, nazım hesaplar.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page