top of page

BUST 414/ İŞLE 414 - Uluslararası Finans

BUST 414/İŞLE 414 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Uluslarası döviz kuru sistemlerini karşılaştırabilir ve birbirlerine göre zayıf ve güçlü yönlerini anlatabilir
2) Yabancı para piyasalarını tanırlar ve yabancı paraya dayalı türev ürünleri (opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri) bilir
3) Döviz kurlarının nasıl oluştuğunu ve nasıl hareket ettiğini bilir
4) Döviz kuru riskinin yönetilmesi konusunda temel bilgilere sahiptir
5) Uluslararası firmaları aktif ve pasif bilanço yapıları konusunda bilgi sahibidir
6) Uluslararası firmaların finansal performansını değerlendirebilir
7) Şirketler için geçerli olan teorileri, uygulamaları ve stratejileri uluslararası firmalara uyarlayabilir
8) Yabancı para piyasalarına ilişkin arbitraj, yatırım gibi stratejileri uygulayabilir

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaDerse Giriş

 2. HaftaUluslararası Finansal Sistem

 3. HaftaYabancı Para Piyasaları

 4. HaftaForward Piyasalar ve Döviz Swapları

 5. HaftaDöviz Kuru Oluşumu

 6. HaftaVadeli İşlemler

 7. HaftaPara Opsiyonları

 8. HaftaAra Sınav

 9. HaftaKur Riski

 10. HaftaKur Riski

 11. HaftaKısa Dönemli Finansman

 12. HaftaUzun Dönemli Finansman

 13. HaftaUluslararası Ticaret ve Fon Akışı

 14. HaftaUluslararası Sermaye Yapısı ve Sermaye Bütçelemesi

ULT 322/ BANK 481 - Uluslararası Finans

ULT 382/ BANK 481 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Uluslararası finansal piyasaların tanım ve işleyişini bilir
2) Kullanılan finansal araçları, finansal piyasalarda tarafları tanır.
3) Uluslararası finansal işlemleri bilir
4) Uluslararası finansal kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.
5) Uluslararası finansal piyasalarda oluşabilecek riskleri tanır.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaÖdemeler bilançosu

 2. HaftaUluslararası para piyasaları

 3. HaftaUluslararası tahvil piyasaları

 4. HaftaUluslararası hisse senedi piyasası

 5. HaftaUluslararası portföy yönetimi

 6. HaftaUluslararası Sermaye Bütçelemesi

 7. HaftaUluslararası Sermaye Bütçelemesi

 8. HaftaArasınav

 9. HaftaUluslararası İşletme Sermayesi yönetimi ve dış ticaretin finansmanı

 10. HaftaUluslararası İşletme Sermayesi yönetimi ve dış ticaretin finansmanı

 11. HaftaDoğrudan yabancı sermaye yatırımları

 12. HaftaUluslararası bankacılık

 13. HaftaUluslararası bankacılık

 14. HaftaGenel değerlendirme

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page