top of page

BUST 411/ İŞLE 411 - Yatırım Analizi 

BUST 411/İŞLE 411 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ticaret yapabilecekleri piyasaları ve bu piyasalardaki ürünleri tanır
2) Yatırıma ilişkin temel mevzuatı bilir, bu alandaki etik ve profesyonel davranış şekillerine hakimdir
3) Etkin piyasalar hipotezini ve bu hipoteze ilişkin karşıt ve uyumlu görüşleri anlatabilir
4) Portföy yönetimindeki çeşitlendirme ve etkin set gibi önemli kavramları bilir
5) Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli ve arbitraj fiyatlama modeli gibi risk ve getiri arasında ilişki kuran modelleri açıklayabilir
6) Tahvilleri ve hisse senetlerini iskonto edilmiş nakit akışı yöntemi ve diğer yöntemleri kullanarak değerleyebilir
7) Tahvil ve hisse senedi portföylerinin temel yönetim tekniklerini ve prensiplerini uygulayabilir
8) Farklı portföy performans ölçüm yöntemlerini kullanabilir
9) Futures ve opsiyon gibi türev ürünlerin genel özelliklerini bilir

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaDerse Giriş

 2. HaftaMenkul Kıymetlerin Alım Satımı

 3. HaftaMenkul Kıymet Piyasaları

 4. HaftaEtkin Piyasalar

 5. HaftaPortföy Seçim Problemi

 6. HaftaPortföy Analizi

 7. HaftaRisksiz Borç Alma ve Borç Verme

 8. HaftaAra Sınav

 9. HaftaSermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli

 10. HaftaFaktör Modelleri

 11. HaftaArbitraj Fiyatlama Modeli

 12. HaftaTahvil Değerlemenin Temelleri

 13. HaftaTahvil Analizi

 14. HaftaOpsiyonlar ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri

ULT 382 -  Uluslararası Yatırım Analizi 

TBF 313 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dünyada hızlanan para, sermaye ve mal hareketlerinin nedenlerini anlar.
2) Uluslararası yatırımların niçin farklı ülkelere kaydığını bilir.
3) Doğrudan yabancı yatırımların ülke seçimini nasıl yaptıklarını bilir.
4) Doğrudan yatırım biçimlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bilir.
5) Doğrudan yabacı yatırımların döviz(kur) riskini anlar ve nasıl önlem alınması gerektiğini bilir.
6) Politik riskin nerelerden kaynaklandığını ve uluslararası yatırımları nasıl etkilediğini bilir.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaUluslararası yatırımların kapsamı

 2. HaftaDoğrudan yabancı yatırımların amaçları

 3. HaftaDoğrudan yabancı yatırımların ülkeler ve şirketler açısından önemi

 4. HaftaDoğrudan yabancı yatırımların ülkeler ve şirketler açısından önemi

 5. HaftaYatırımlarda ülke seçimini etkileyen faktörler

 6. HaftaYabancı yatırımlarda fırsatlar ve riskler

 7. HaftaYeşil alan yatırımlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi

 8. HaftaArasınav

 9. HaftaDoğrudan yabancı yatırımlarda risk analizi

 10. HaftaDoğrudan yabancı yatırımlarda risk analizi

 11. HaftaDöviz kuru ve politik risklerin değerlendirilmesi

 12. HaftaDoğrudan yabancı yatırımlarda satın alma kararları

 13. HaftaDoğrudan yabancı yatırımlarda satın alma kararları

 14. HaftaGenel değerlndirme

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page