top of page

BUST 321/ İŞLE 410 - Finansal Tablolar Analizi 

BUST 321/İŞLE 410 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Temel finansal tabloları ve diğer finansal tabloları hazırlayabilir
2) Finansal tabloları çeşitli teknikleri kullanarak analiz edebilir, operasyonel başarı için finansal yapı, likidite ve karlılık analizlerini yapabilir
3) Finansal tablo bilgilerinin yatay ve dikey analizini yapabilir
4) Bilanço bilgisi ve gelir tablosu bilgisini kullanarak firmanın operasyonel performansını ortaya çıkarabilir.
5) Kazanç tahminlerini oluşturabilir
6) Rasyo analizi yaparak firmanın zayıf ve güçlü yönlerini ortaya koyablilir
7) Dupont analiz metodunu kullanarak ROE başa baş noktasını hesaplayabilir.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaFinansal Tablolar

 2. HaftaFinansal Tabloların Genel Özellikleri

 3. HaftaFinansal Tabloların Kullanılışına İlşkin Sınırlamalar

 4. HaftaTemel Finansal Tablolar: Hazılama, İçerik ve Analizi

 5. HaftaTemel Finansal Tablolar: Hazılama, İçerik ve Analizi

 6. HaftaDiğer Finansal Tablolar: Hazılama, İçerik ve Analizi

 7. HaftaYatay Analiz

 8. HaftaArasınav

 9. HaftaDikey Analiz

 10. HaftaRasyo Analizi

 11. HaftaRasyo Analizi

 12. HaftaRasyo Analizi

 13. HaftaEnflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi

 14. HaftaEnflasyon Muhasebesi

TBF 313 - Finansal Tablolar Analizi

TBF 313 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Finansal tablolara ve bunların kullanım amaçlarına hakim olur.
2) Temel ve Ek finansal tabloların hazırlanmasını ve içeriklerini öğrenir.
3) Finansal analiz tekniklerini kullanarak işletmelerin finansal tablolarını analiz eder.
4) Bilgi kullanıcıları için finansal tabloları nasıl hazırlayacağını bilir.
5) Konsolide finansal tablo hazırlamayı ve hazırlanmış konsolide finansal tabloları yorumlamayı öğrenir.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaFinansal Tablolarla İlgili Genel Bilgiler

 2. HaftaBilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi

 3. HaftaBilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi

 4. HaftaFinansal Tabloların Analizi

 5. HaftaFinansal Tabloların Analizi

 6. HaftaFinansal Tabloların Analizi

 7. HaftaFinansal Tabloların Analizi

 8. HaftaArasınav

 9. HaftaNakit Akış, Özkaynak Değişim ve Kar Dağıtım Tablosu Analizleri

 10. HaftaNakit Akış, Özkaynak Değişim ve Kar Dağıtım Tablosu Analizleri

 11. HaftaKonsolide Finansal Tablolar

 12. HaftaKonsolide Finansal Tablolar

 13. HaftaKonsolide Finansal Tablolar

 14. HaftaGenel değerlendirme

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page