top of page

EKON 363 - Para ve Banka

EKON 363 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Parayı, paranın ekonomideki rolünü, para teorisi ve politikasının işleyişini, finansal piyasalar 
ve finansal kuruluşların yapısını ve fonksiyonlarını öğrenirler.
2) Para ve faiz oranlarını, Merkez bankacılığını, Bankacılık sistemini ve para yaratılmasını, Para politikası araçlarını ve nasıl yürütüldüğünü kavrarlar.

 

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Temel kavramlar ve giriş

 2. Hafta Finansal sisteme genel bir bakış ve para

 3. Hafta Faiz oranlarını ve değişimini anlamak

 4. Hafta Faiz oranlarını ve değişimini anlamak

 5. Hafta Merkez Bankaları ve yapıları

 6. Hafta Bankacılık sistemi ve mevduat ve para yaratılması

 7. Hafta Bankacılık sistemi ve mevduat ve para yaratılması, Para arzının belirleyicileri

 8. Hafta Ara Sınav

 9. Hafta Para politikası araçları

 10. Hafta Para politikası araçları

 11. Hafta Merkez bankalarının politika hedef, strateji ve taktikleri

 12. Hafta Para Talebi

 13. Hafta IS/LM Modeli

 14. Hafta IS/LM Model ile Para ve Maliye politikaları

BUST 316/ İŞLE 316- Para ve Finansal Kurumlar

BUST/İŞLE 316 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Para ve para arzı kavramlarını ve nasıl ölçüleceklerini bilir
2) Türkiye'de uygulanan para politikası bilir ve yıllar itibariyle değişimini anlatabilir
3) Çoklu mevduat oluşumu sürecini bilir
4) Merkez Bankası'nın ekonomideki rolünü bilir
5) Para politikasının amaçlarını, yöntemlerini ve para kurulunun yetkilerini bilir
6) Farklı borç piyasası enstrümanlarını tanır ve Türk tahvil piyasasını bilir
7) Faiz oranlarının vade yapısını anlar, farklı vadelerde faiz oranlarının davranışını kavrar
8) Yabancı para piyasasının özelliklerini ve kurların oluşum sürecini bilir
9) Parasal değişikliklerin nominal gelir üzerindeki etkisini analiz edebilir

 

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Derse Giriş

 2. Hafta Finansal Sisteme Genel Bir Bakış

 3. Hafta Para Nedir?

 4. Hafta Faiz Oranlarını Anlamak

 5. Hafta Faiz Oranlarının Davranışı

 6. Hafta Risk ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı

 7. Hafta Bankacılık ve Faiz Oranlarının Yönetimi

 8. Hafta Ara Sınav

 9. Hafta Para Arzı Süreci

 10. Hafta Para Politikası araçları

 11. Hafta Yabancı Para Piyasası

 12. Hafta Para Talebi

 13. Hafta ISLM Modeli

 14. Hafta Para ve Enflasyon

Başkent Özel Dersler

Please reload

BANK 312- Para, Banka

BANK 312 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Finansal piyasaların yapısı ve işlevlerini ve finansal aracıların işlevlerini açıklayabilir.
2) Paranı anlamını, önemini, ölçülme yöntemini ve işlevlerini tartışabilir.
3) Faiz oranların nasıl belirlendiğini likidite tercih ve varlık talep kuramları yardımıyla açıklayabilir.
4) Finansal piyasalarda işlem maliyetlerini, asimetrik bilgi, ahlaki tehlike ve tersine seçim kavramlarını bilir.
5) Likidite, aktif, pasif, sermaye yeterlik yönetimi kavramlarını kullanarak, banka yönetimi ve işletmeciliğini tartışabilir.
6) Bankacılık sisteminin yapısı ve tarihçesini bilir.
7) Merkez bankalarının işlevlerini para arzı sürecini açıklayabilir.
8) Öğrendiği kuramsal yaklaşımları ve gerçek yaşamdaki uygulamaları birleştirebilir.

 

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Para, Banka ve Finansal Kurumlara Giriş

 2. Hafta Finansal Sistem

 3. Hafta Finansal sistem

 4. Hafta Para

 5. Hafta Para

 6. Hafta Faiz oranlarının Belirlenmesi ve Hareketleri

 7. Hafta Faiz oranlarının belirlenmesi ve hareketleri

 8. Hafta Arasınav

 9. Hafta Bankacılık ve Banka Yönetimi

 10. Hafta Bankacılık ve Banka Yönetimi

 11. Hafta Merkez Bankaları ve Para Arzı

 12. Hafta Merkez bankası ve Para Arzı

 13. Hafta Genel değerlendirme

 14. Hafta Tartışma

bottom of page