top of page

MAN 303 - Financial Management I

ISL 303 - Finansal Yönetim I       

ISL 303/MAN 303 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin amacı, finansın dayandığı temel araçların ve prensiplerin öğrencilerce kavranmasını sağlamaktır.

 

Haftalık Konular: 

 1. Hissedar değerinin maksimizisyonu,

 2. piyasa değeri,

 3. defter değeri,

 4. Finansal Tablolar,

 5. Nakit Akımı,

 6. Uzun Vadeli Finansal Planlama,

 7. Paranın zaman değeri,

 8. sermaye bütçelemesi

MAN 304 - Financial Management II

ISL 304 - Finansal Yönetim II   

ISL 304/MAN 304 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Dersin amacı finans yöneticilerinin; risk, getiri ve bunların hissedarların refahı üzerindeki etkilerini; dikkate alarak verecekleri finansal kararları tanıtmaktır.

 

Haftalık Konular: 

 1. Risk ve getiri,

 2. Sermaye maliyeti,

 3. finansal kaldıraç,

 4. sermaye yapısı,

 5. kısa- vadeli finansal planlama

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page