top of page

MÜH 351 - Mühendislik Ekonomisi

Başkent Özel Dersler

MÜH 351 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Mühendislik Ekonomisinin temel kavramları arasında bulunan, basit ve bileşik faiz hesapları, para zaman ilişkisi, iç verim oranını, enflasyon ve maliyet kavramları anlayabilir.
2) Mühendislik Ekonomisi konu ve kavramlarını, geniş bir mühendislik perspektifi çervesinde değerlendirebilir ve sözkonusu kavramları karar verme mekanizmalarına entegre edebilir.
3) Projeler için nakit akışlarını oluşturabilir ve alternatif mühendislik projelerini (yatırımların) ekonomik yönden karşılaştırabilir.
4) Amortisman modellerini tanır ve kullanabilir.
5) Excel yazılımını problem çözüm aracı olarak kullanabilir. 

Haftalık Konular: 

 

 1. HaftaMühendislik Ekonomisine Giriş, Maliyet Kavramları

 2. HaftaMaliyet konuları

 3. HaftaMaliyet Hesap Teknikleri

 4. HaftaPara Zaman İlişkisi ve Eşdeğerlik

 5. HaftaPara Zaman İlişkisi ve Eşdeğerlik

 6. HaftaPara Zaman İlişkisi ve Eşdeğerlik

 7. HaftaPara Zaman İlişkilerinin Uygulamaları

 8. HaftaPara Zaman İlişkilerinin Uygulamaları

 9. HaftaArasınav

 10. HaftaProje Degerlendirme

 11. HaftaAlternatif Kıyaslama

 12. HaftaAmortisman ve Gelir Vergisi

 13. HaftaFayda/Maliyet Analizi

 14. HaftaBelirsizlik ve risk ortamları

Please reload

bottom of page