top of page

EKON 311- Uluslararası İktisat I

EKON 311 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Uluslararası ticaretin teorilerini ve modellerini bilir. Uluslararası ticaret politikalarını anlamak için gerekli olan kavramsal çerçeveye ve kuramsal araçlara aşinadır.
2) Uluslararası ticaretin belirleyicilerini anlar ve bölgesel ticaret bloklarının sonuçları ve uluslararası ticaretin yurtiçi etkilerinin nedenlerine aşina olmalıdır.

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Giriş: Uluslararası İktisat Neyi İnceler?

 2. Hafta Rikardo Modeli

 3. Hafta Rikardo Modelinin Uzantıları

 4. Hafta Gelir Dağılımı ve Ticaret

 5. Hafta Heckscher-Ohlin Modeli

 6.  Hafta Heckscher-Ohlin Modelinin Uzantıları

 7. Hafta Standart Ticaret Modeli

 8. Hafta Ara Sınav

 9. Hafta Ticaret Politikası Araçları

 10. Hafta Ticaret Politikalarının Sonuçları

 11.  Hafta Ticaretin Politik İktisadı

 12. Hafta Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikaları

 13. Hafta Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikaları

 14. Hafta Gelişmiş Ülkelerde Stratejik Ticaret Politikaları

EKON 312 - Uluslararası İktisat II 

EKON 312 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Uluslararası mal ve sermaye akımlarının yer aldığı bir ortamda makroekonomiyi, özellikle döviz piyasalarının işleyişini ve bu piyasaların reel ekonomi ile etkileşimini kavrar.
2) Döviz piyasası, uluslararası para sistemi ve farklı döviz kuru rejimleri altında makroekonomik politikaları anlayabilir.
 

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Milli Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi

 2. Hafta Döviz Piyasaları ve Döviz Kurları

 3. Hafta Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları

 4. Hafta Fiyat Düzeyi ve Uzun Dönemde Döviz Kurları

 5. Hafta Milli Gelir ve Kısa Dönemde Döviz Kuru

 6. Hafta Sabit Döviz Kuru Sisteminde Devlet Müdahaleleri

 7. Hafta Uluslararası Para Sistemi

 8. Hafta Ara Sınav

 9. Hafta Dalgalı Döviz Kuru Sisteminde Makroekonomik Politika

 10. Hafta Global Sermaye Piyasası

 11. Hafta Global Sermaye Piyasası

 12. Hafta Gelişmekte Olan Ülkelerde Ödemeler Dengesi Sorunları

 13. Hafta Gelişmekte Olan Ülkelerde Ödemeler Dengesi Sorunları

 14. Hafta Genel Değerlendirme

ULT 371 - Uluslararası Ekonomi

Başkent Özel Dersler

Please reload

ULT 371 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Uluslararası ekonomideki temel kavramlar
2) Uluslararası ekonominin kuramsal çerçevesi ve uygulama yöntemi
3) Teorik modeller çerçevesinde ticaretten kazançları nasıl oluşabileceğini anlama
4) Alternatif dış Ticaret kuramları
5) Uluslararası faktör hareketleri ve gelir dağılımının etkileri
6) Uluslararası iktisat politikası kuramları Tarife analizi, Tarife uygulamasının fayda-maliyet analizi
7) Korumacılık ve bebek endüstriler tezi yaklaşımı altında dış ticarette korumacılık ve gelişmekte olan ülkelerdeki ticaret politikaları
8) Türkiye-AB ilişkileri ve Gümrük birliği sürecinin uygulamadaki yansımaları

Haftalık Konular: 

1. Hafta Uluslararası iktisat temel kavramlar

2. Hafta Kurumsal çerceve: Ricardo modeli

3. Hafta İki Faktörlü model

4. Hafta Alternatif dış ticaret kuramları: teknoloji, talep cephesi ve ürün farklılaşması

5. Hafta Alternatif dış ticaret kuramları: teknoloji, talep cephesi ve ürün farklılaşması

6. Hafta Aksak rekabet ve uluslararası ticaret

7. Hafta Aksak rekabet ve uluslararası ticaret

8. Hafta Arasınav

9. Hafta Uluslararası faktör hareketliliği

10. Hafta Uluslararası iktisat politikası kuramı: politika araçları

11. Hafta Uluslararası iktisat politikası kuramı: politika araçları

12. Hafta Korumacılık kuramı ve bebek endüstri tezi

13. Hafta Türkiye-AB bütünleşmesi ve gümrük birliği

14. HaftaGenel değerlendirme

bottom of page