İKT 451- Uygulamalı Ekonometri:

Zaman Serisi Analizi

İKT 451 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Zaman serileri çözümlemesine giriş, temel zaman serisi modelleri, durağan ve durağan olmayan süreçler, yapısal kırılma sınamaları, mevsimsellik, tahmin ve öngörü, durum-uzay modelleri ve veri süzme yöntemleri, finansal zaman serilerinin incelenmesi, koşullu farklıserpilimsellik modelleri.

İKT 452- Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri 

İKT 452  dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

 

Panel veri çözümlemesi: doğrusal gözlemlenmeyen etkiler modeli. Doğrusal-dışı tahmin yöntemleri: ençok olabilirlik yöntemi ve genellemeli beklemler yöntemi. Doğrusal-dışı bazı ekonometrik modeller: probit ve logit modelleri, Tobit modeli, örneklem seçimi ve örneklemden ayrılma problemi, ortalama etkiyi tahmin etme, sayma veriler ve ilgili modeller, süre çözümlemesi.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload