top of page

İKT 451- Uygulamalı Ekonometri:

Zaman Serisi Analizi

İKT 451 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Zaman serileri çözümlemesine giriş, temel zaman serisi modelleri, durağan ve durağan olmayan süreçler, yapısal kırılma sınamaları, mevsimsellik, tahmin ve öngörü, durum-uzay modelleri ve veri süzme yöntemleri, finansal zaman serilerinin incelenmesi, koşullu farklıserpilimsellik modelleri.

İKT 452- Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri 

İKT 452  dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

 

Panel veri çözümlemesi: doğrusal gözlemlenmeyen etkiler modeli. Doğrusal-dışı tahmin yöntemleri: ençok olabilirlik yöntemi ve genellemeli beklemler yöntemi. Doğrusal-dışı bazı ekonometrik modeller: probit ve logit modelleri, Tobit modeli, örneklem seçimi ve örneklemden ayrılma problemi, ortalama etkiyi tahmin etme, sayma veriler ve ilgili modeller, süre çözümlemesi.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page