top of page

EKON 101/BUST 101/TBF 111 - Ekonomiye Giriş I 

Başkent Özel Dersler

Çoğu Başkentli ekonomi ile ilk teması budur. Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler; temel mikroekonomik kavramları ve piyasalarda fiyat oluşumunu öğrenirler; talep, arz, fayda, dışsallıklar, kamusal mallar ve regülasyon gibi mikroekonomik kavramları kavrarlar; arz ve taleple mikroekonomik dengenin nasıl sağlandığını kavrarlar; değişik piyasaların işleyişine aşina olur; tekel, oligopol ve tam rekabetçi piyasaların nasıl işlediğini kavrarlar; piyasaya devlet müdahalesinin etkilerini kavrarlar; piyasa başarısızlıklarının nasıl çözüldüğünü kavrarlar. 

Haftalık Konular: 

 1. Temel kavramlar, Ekonominin Gözlemlenmesi ve Açıklanması, Kıtlık Seçme ve Ekonomik Etkileşim

 2. Arz ve Talep Modeli

 3. Esneklik ve Esnekliğin Kullanımları

 4. Talep Eğrisi ve Tüketicilerin Davranışı

 5. Arz Eğrisi ve Firmaların Davranışı

 6. Kişilerin Piyasalarda Etkileşimi

 7. Maliyetler ve Firmaların Zaman İçinde Evrimi, Endüstrilerin Yükselişi ve Düşüşü, Tekel

 8. Tekel, Ürün Farklılaştırması, Tekelci Rekabet ve Oligopol

 9. Ürün Farklılaştırması, Tekelci Rekabet ve Oligopol, Anti- Tekel Politikası ve Düzenleme

 10. İşgücü Piyasaları

 11. Vergiler, Transferler ve Gelir Dağılımı

 12. Kamu Malları, Dışsallıklar ve Hükümetlerin Davranışları

 13. Fiziki Sermaye ve Mali Piyasalar

EKON 112/ EKON 114/ EKON 116

BUST 112 / TBF 112 - Ekonomiye Giriş II 

Çoğu Başkentlinin ekonomi ile ilk teması budur. Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

 Bu dersin ana amacı öğrencilerin makroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu derste gerekli analiz araçları sağlanarak öğrencilerin temel problemleri ve ana makroekonomik politikaları analiz etmeleri sağlanacaktır.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaGayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) ve Hayat Standardı, İstihdam ve İşsizlik

 2. HaftaTüketici Fiyatları İndeksi ve Geçinme Maliyeti

 3. HaftaPotansiyel GDP ve Doğal İşsizlik Oranı

 4. HaftaYatırım ve Tasarruf

 5. HaftaPara ve Parasal Sistem

 6. HaftaPara Yaratılması ve Kontrolü

 7. HaftaPara, Faiz ve Enflasyon, Toplam Arz (AS)- Toplam Talep (AD) ve eknomik Dalgalanma (Konjonktür)

 8. HaftaAra Sınav

 9. HaftaToplam Harcama

 10. HaftaMali ve Parasal Politikaların Etkileri

 11. HaftaKısa Dönem Politika

 12. HaftaMali Politika mı?, Para Politikası mı? Tartışması

 13. HaftaUluslararası Ticaret

 14. HaftaUluslararası Finans, Ekonomik Büyüme

Please reload

bottom of page