top of page

İŞL 276 - Tahmin Yöntemleri 

İŞL 276 dersinde hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Klasik doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, kukla değişkenler, zaman serilerinin temel özellikleri, zaman serisi analizlerinin ana öğeleri, trendler, mevsimsel dalgalanma, aşırı değerler ve etkileyici gözlemler, birim kök analizi, vektör otoregresyon modelleri, koentegrasyon analizi, gecikme dağıtımlı modeller, ARIMA (p,d,q) modelleri, şartlı değişken varyans, ARCH ve GARCH modelleri ve versiyonları.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page