top of page

İKT 233- Makroekonomi Teorisi I

İKT 233 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Kapalı ekonomi makroekonomisi. Makroekonomik veriler. Para ve enflasyon. İşsizlik. Ekonomik büyüme. Ekonomik dalgalanmalar ve krizler. Toplam talep. Toplam arz. Makroekonomik politikalar: para, mali. Para talebi ve arzı. Mikro temelli makroekonomi: tüketim, yatırım.

İKT 234- Makroekonomi Teorisi II

İKT 234 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

 

Açık ekonomi makroekonomisi. Açık ekonomide toplam talep. Döviz piyasası ve döviz kurunun belirlenmesi. Döviz kuru rejimleri ve optimal döviz kurunun belirlenmesi. Cari açık ve ödemeler dengesi. Açık ekonomide para politikası ve mali politika. Transferler ve ekonomik büyüme. Döviz krizleri.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page