top of page

IE 315- Mühendislik Ekonomisi

IE 315 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

 

Haftalık Konular: 

 1. Mühendisin iş ve ekonomi dünyasında karar verici rolü

 2. Maliyet kavramı ve maliyet tahmin teknikleri

 3. Faiz ve paranın zaman değeri

 4. Eşdeğerlilik ve faiz kavramı

 5. Alternatif değerlendirme metotları

 6. Arasınav I

 7. Enflasyon

 8. Sermaye maliyeti

 9. Amortisman ve vergi

 10. Vergi-sonrası ekonomik analiz

 11. Arasınav II

 12. Ekipman yenileme analizi

 13. Kamu sektörü için ekonomik analiz and maliyet/fayda analizi

 14. Hassasiyet, belirsizlik ve risk analizi

 15. Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

 16. Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page