top of page

İKT 213- Mikroekonomi Teorisi I

İKT 213 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Tüketici teorisine giriş. Bütçe kısıtı. Toplam fayda kavramı ve fayda ençoklaması problemleri. Zamanlar arası bütçe kısıtı ve seçimler, bugünkü değer, faiz ve enflasyon kavramları. Değiş tokuş, genel denge ve etkinlik kavramları, Pareto etkinlik, Edgeworth kutusu problemleri. Belirsizlik, beklenen değer ve beklenen fayda kavramları, riskten kaçınma. Üretici teorisine giriş, maliyet eğrileri, kar ençoklaması ve maliyet enazlaması problemleri. Tam rekabet ve tekel piyasaları.

İKT 214- Mikroekonomi Teorisi II

İKT 214 dersinde hocaanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.

 

Ders Tanıtımı:

 

İşbirlikçi olmayan oyunlar (sıralı ve normal biçimli oyunlar) ve çözüm kavramları (baskınlık, minimax metodu, salt ve karışık strateji Nash Dengesi, rasyonelleştirilebilme). Tekrarlı oyunlar. İşbirlikçi olmayan pazarlık. İşbirlikçi pazarlık. İşbirlikçi oyunlar, uygulamalar (oligopol, bilgi ekonomisi, ihale teorisi)

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page