top of page

İKT 313 - Kamu Ekonomisi

İKT 313 dersinde hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Etkinlik. Refah kanıtsavları. Etkinlik ve hakkaniyet. Piyasa aksaklıkları. Kamu malları: kamu mallarının etkin arzı, kamusal mal ve hizmetlerin en uygun arzına ilişkin modeller. Dışsallıklar. Sosyal seçim: kamusal kaynak dağılımı mekanizmaları, bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş sorunu, Lindahl dengesi, çeşitli oylama yöntemleri ve sorunları, Arrow teoremi, ortanca seçmen kanıtsavı, oy ticareti, politika ve ekonomi. Vergilendirme. Gelir dağılımı ve vergilendirme: etkinlik, hakkaniyet ve vergilendirme, şahıs ve kurum vergilendirmeleri ve ekonomik kararlar.

TOBB ETÜ Özel Dersler

Please reload

bottom of page