top of page

EKON 341 - Ekonometri

Başkent Özel Dersler

EKON 341 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ekonomide kullanılan regresyon modellerinin kullanılışlarını öğrenirler. 

2) İki-değişkenli regresyon, klasik normal doğrusal regresyon, çok değişkenli regresyon modellerinin ekonomik problemlerde kullanımını kavrarlar.
Önsav sınaması, güven aralıkları, kestirim yapma,fonksiyonel biçimler gibi ekonometrik konuları kavrarlar.

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Regresyon Analizinin Doğası

 2. Hafta İki-Değişkenli Regresyon Analizi: Bazı Temel Fonksiyonlar

 3. Hafta İki-Değişkenli Regresyon Modeli: Tahmin Etme Problemi

 4. Hafta Klasik Normal Doğrusal Regresyon Modeli

 5. Hafta İki-Değişkenli Regresyon: Aralık Tahmini ve Hipotez Testi

 6. Hafta İki-Değişkenli Regresyon Modelinin Kapsamları

 7. Hafta Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Tahmin Problemi

 8. Hafta Ara Sınav

 9. Hafta Çoklu Regresyon Modeli: Sorgulama Problemi

 10. Hafta Çoklu Regresyon Modeli: Sorgulama Problemi

 11. Hafta Kukla Değişken Regresyon Modeli

 12. Hafta Kukla Değişken Regresyon Modeli

 13. Hafta Ekonometride Diğer Konular

 14. Hafta Ekonometride Diğer Konular

Please reload

bottom of page