top of page

EKON 207 - Makro İktisat Teorisi I     

EKON 207 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin ana amacı öğrencilerin modern makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğrenmesidir. Bu ders aynı zamanda makroekonomideki temel sorunların analizi ve ilgili politikaların değerlendirilmesi konusunda gerekli araçları sunmayı hedeflemektedir.

 

Haftalık Konular: 

 1. Makroiktisat Teorisi ve Geleneksel Okullar;

 2. Milli Gelir Muhasebesi ve İlgili Kavramlar;

 3. Toplam Gelir ve Harcamalar Modeli;

 4. IS-LM Modeli: Açık & Kapalı Ekonomi;

 5. IS-LM Modelinde Para ve Maliye Politikası;

 6. AD-AS Modeli; Para ve Maliye Politikası: Kısa Dönem & Uzun Dönem;

 7. Phillips Eğrisi ve Okun Kanunu;

 8. Fiyat ve Ücret Yapışkanlığı,

 9. AS Eğrisinin Çıkarımı ve Alternatif Görüşler.

EKON 208 - Makro İktisat Teorisi II     

EKON 208 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin ana amacı öğrencilerin modern makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğrenmesidir. Bu ders aynı zamanda makroekonomideki temel sorunların analizi ve ilgili politikaların değerlendirilmesi konusunda gerekli araçları sunmayı hedeflemektedir.

 

Haftalık Konular: 

 1. Makroiktisadın Modern ve Geleneksel Okulları;

 2. Ekonomik Büyüme Modelleri,

 3. Büyüme Muhasebesi,

 4. Yakınsama & Politika Önermeleri;

 5. Politika Oluşturulması ve Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar & İlgili Temel Konular;

 6. Tüketim, Yatırım ve Tasarruf;

 7. Para Talebi, Para Arzı, Merkez Bankası ve Para Politikası;

 8. Maliye Politikası, Kamu Bütçe Kısıtı, Açıklar,

 9. Senyoraj ve Borçlar.

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page