top of page

BUST 311/ İŞLE 311 - İşletme Finansı 

BUST/İŞLE 311 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz. 

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Marjinal Sermaye Maliyeti gibi ileri yöntemleri kullanarak bir firmanın tümünün, bir bölümünün ya da bir projenin sermaye maliyetini bulabilirler.
2) Sermaye bütçelemesi problemlerini, riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yaklaşımı ve diğer yöntemlerle çözebilirler.
3) Modigliani ve Miller (MM) sermaye yapısı modelini (vergili ve vergisiz) ve Miller modelini açıklayabilir ve değerlendirebilirler.
4) Finansal tehlike ve asimetrik bilginin sermaye yapısı üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
5) Miller and Modigliani'nin kayıtsızlık argümanı ve temettünün artık teorisi gibi temettü teorilerini açıklayabilir.
6) Temettü politikasını etkileyen diğer faktörleri tanımlayabilirler.
7) Çalışma sermayesi yönetiminin prensiplerini uygulayabilirler.

Haftalık Konular: 

 1. Hafta Firma ve Finans Yöneticisi, Muhasebe ve Finansman

 2. Hafta Paranın Zaman Değeri

 3. Hafta Tahvilleri Değerlemek

 4. Hafta Hisse Senetlerini Değerlemek

 5. Hafta Net Bugünkü Değer ve Diğer Yaklaşımlar

 6. Hafta İskonto Edilmiş Nakit Akışları Analizi

 7. Hafta Arasınav

 8. Hafta Proje Analizi

 9. Hafta Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi

 10. Hafta Sermayenin Maliyeti

 11. Hafta Sermaye Yapısı Kararı

 12. Hafta Temettü Politikası

 13. Hafta İMKB

 14. Hafta Türkiye'de Finansal Araçlar

TBF 321 - İşletme Finansı 

TBF 321 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

Ders Tanıtımı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Piyasa ekonomilerindeki finansal sistemin yapısal işleyişini anlamak.
2) İşletmelerin sermaye sağlayabilecekleri kaynakları görebilmek.
3) Sermaye kaynaklarının maliyetini kavrayabilmek.
4) Sermaye yapısının risklerini düşünebilmek.
5) Menkul kıymetlerin değerini belirleyebilmek.
6) Bir şirketin finansal tablolarını okuyabilmek ve anlamak.
7) Yatırım kararlarının riskliliğini anlamak ve ölçmek.
8) İşletme sermayesinin önemini anlamak.

 

Haftalık Konular: 

 1. HaftaFinansal Yönetimin Temel Kavramları

 2. HaftaFinansman Kaynakları

 3. HaftaMenkul Kıymetlerin Değerlemesi

 4. HaftaMenkul Kıymetlerin Değerlemesi

 5. HaftaFinansal Tablolar Analizi

 6. HaftaFinansal Tablolar Analizi

 7. HaftaSermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı

 8. HaftaArasınav

 9. HaftaSermaye Bütçelemesi

 10. HaftaSermaye Bütçelemesi

 11. HaftaRisk ve Getiri Analizi

 12. HaftaRisk ve Getiri Analizi

 13. HaftaÇalışma Sermayesi Yönetimi

 14. HaftaGenel değerlendirme

Başkent Özel Dersler

Please reload

bottom of page